koronaweb
Menu

Ovzduší a zdraví (6. část) – alergie

Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vám předkládá další článek z cyklu „Ovzduší a zdraví“. Zvolené téma – alergická onemocnění – je s ohledem na narůstající počty případů, velmi aktuální.

Alergie je nepřiměřená bouřlivá reakce organismu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí (prach, pyl, plísně, roztoči, různé chemické látky, kovy apod.). Projevy alergických reakcí jsou značně různorodé – zduření nosní sliznice, ztížené dýchání, astmatické stavy, ale také svědění očí, zánět spojivek nebo různé typy kožních reakcí (např. atopický ekzém).

Výskyt alergií dlouhodobě významně ovlivňuje zdravotní stav populace.

Léčení alergici – zdroj ÚZIS

Celkový počet ambulantních pacientů alergologie, kteří byli alespoň jedenkrát za sledovaný rok ošetřeni (tj. počet prvních ošetření v roce a každý pacient je započten pouze jedenkrát). Tento počet je přepočten na 10 tis. obyvatel.

Počet léčených pacientů – alergologie

Porovnání minima a maxima s MSK v roce 2012

Kar.Vary 488,4
Praha 1343,7
MSK  997,8
Rok ČR MSK
2003 861,8 590,2
2004 859,3 809,5
2005 885,5 902,9
2006 907,2 969,3
2007 890,3 996
2008 832,3 989,2
2009 846,5 972
2010 853,7 968,7
2011 846,6 987,2
2012 845,7 997,8
2013 847,6 1 087,40

Léčení astmatici – zdroj ÚZIS

Celkový počet pacientů dispenzarizovaných na odděleních alergologie pro astma bronchiale. Jde o pacienty s astma bronchiale, kteří jsou pod stálým lékařským dohledem. Tento počet je přepočten na 10 tis. obyvatel.

Počet léčených pacientů – astma

Porovnání minima a maxima s MSK v roce 2012

Jihočeský 171,2
Olomouc 381,2
MSK 361,9
Rok ČR MSK
2003 104,6 81,8
2004 118,1 97,8
2005 181,3 108,8
2006 244 260,4
2007 256,2 291,3
2008 257,4 298,4
2009 266,5 315,8
2010 273,2 326,7
2011 279 343
2012 277 361,9

Počty alergických pacientů jsou v MS kraji cca o 100 případů vyšší než v rámci celé ČR. Od roku 2006 se v MS kraji počet přepočtený na 10 tis. obyvatel stabilizoval na úrovni necelých 1 000 případů ročně, v roce 2013 však tuto hranici překročil. V případě astmatiků je vývoj v MS kraji i v ČR dlouhodobě nepříznivý. Od roku 2003 dochází k postupnému nárůstu.

Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu v okresech MSK v roce 2012 – zdroj ÚZIS

  Atopická dermatitida Pollinosis Stálá alergická rýma Astma
Bruntál 20,76 276,93 159,79 221,02
Frýdek-Místek 192,52 633,99 190,02 307,09
Karviná 48,25 303,04 164,61 349,07
Nový Jičín 89,5 338,77 237,04 482,63
Opava 56,13 203,92 88,21 181,56
Ostrava 94,15 426,93 196,36 490,04
MS kraj 89,62 381,6 175,08 361,89
ČR 79,78 312,74 161,56 276,96

Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu dle věku, MSK v roce 2012 – zdroj ÚZIS

Vývoj dispenzarizovaných pacientů v MS kraji pro vybranou diagnózu – zdroj ÚZIS

Příští díl tohoto cyklu, který již KHS pro vás připravuje, se bude věnovat vybraným zdravotním ukazatelům dětské populace.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.