koronaweb
Menu

Ovzduší a zdraví (7. část) – vybrané zdravotní ukazatele u dětské populace

Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pokračuje dalším článkem z cyklu „Ovzduší a zdraví“. Tématicky jsme tentokrát zpracovali problematiku dětské populace.

Kojenecká úmrtnost – zdroj ÚZIS

Kojenecká úmrtnost – počet zemřelých do 1 roku věku připadající na 1 000 dětí živě narozených.

Rok MSK ČR
1999 5,3 4,6
2000 5,8 4,1
2001 4,8 4
2002 5,2 4,2
2003 4,2 3,9
2004 4,2 3,7
2005 3,2 3,4
2006 4,1 3,3
2007 2,8 3,1
2008 3,8 2,8
2009 3,1 2,9
2010 2,9 2,7
2011 2,4 2,7
2012 2,2 2,6

Novorozenecká úmrtnost – zdroj ÚZIS

Novorozenecká úmrtnost – počet zemřelých do 28 dnů života na 1 000 živě narozených.

Rok MSK ČR
1999 3 2,9
2000 3,2 2,5
2001 2,8 2,3
2002 3,8 2,7
2003 2,5 2,4
2004 2,5 2,3
2005 2 2
2006 2,8 2,3
2007 1,9 2,1
2008 2,5 1,8
2009 1,7 1,6
2010 1,9 1,7
2011 1,1 1,7
2012 1,2 1,6
Kojenecká a novorozenecká úmrtnost vykazují od roku 1999 v MS kraji i v rámci celé ČR sestupnou pozitivní tendenci. Meziroční situace v MS kraji však vykazuje, vzhledem k malým počtům případů, velmi nevyrovnaný průběh.

Prevalence alergických onemocnění u dětí 1996-2012 (lékařský dotazník) – zdroj SZÚ

Z grafu prevalence alergických onemocnění u dětí vyplývá, že situace v MS kraji (okresy Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek) je velmi podobná vývoji v ČR.

V případě prevalence astmatu je situace v MS kraji (okresy Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek) srovnatelná s vývojem tohoto typu onemocnění v Praze i v ČR.

Studie SZÚ Praha poukazuje na souvislost mezi expozicí znečištěnému ovzduší a závažností klinických příznaků u alergických onemocnění dětí, zejména u astmatu.

Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu dle věku, MSK v roce 2012 – zdroj ÚZIS

Onemocnění horních cest dýchacích u dětí 2012 (rodičovský dotazník) – zdroj SZÚ

Z vyhodnocení rodičovského dotazníku, které provedl SZÚ Praha, vyplývá, že nejvyšší dětskou nemocnost onemocněním horních cest dýchacích z okresů zařazených do studie vykazují okresy Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek.

Akutní respirační infekce včetně chřipky (ARI) patří mezi onemocnění se závažnými zdravotními a ekonomickými následky. Včasné zachycení začátku epidemie umožňuje přijímat příslušná protiepidemická opatření na snížení jejích následků.

Epidemiologická situace ARI v Moravskoslezském kraji v roce 2014 byla charakterizovaná nízkou týdenní incidencí s mírným sezónním navýšením. Nemocnost ARI navazuje se zpožděným efektem na výskyt nadlimitních koncentrací suspendovaných částic prachu ve venkovním ovzduší. Celoročně byl zaznamenán vyšší výskyt ARI u předškolních a mladších školních dětí, nejvyšší je ve věkové skupině 0 až 5 let.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.