koronaweb
Menu

Starý zámecký park se starými solitérními listnatými stromy, obehnaný kamennou zdí bez přirozených rostlinných společenstev. Lokalita se nachází uvnitř zástavby města Paskova.

Vyhlášeno přílohou č. 1056 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813463
Katastrální území: Paskov
Rozloha: 16,8559 ha
Nadmořská výška: 255 - 257 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Evropsky významná lokalita Paskov byla vyhlášena na území parku, který se nachází u zámku ze 17. století. Zámek, který je dominantou města Paskov, je od roku 1958 kulturní památkou. V současnosti je lokalita významná z důvodu výskytu páchníka hnědého. Tento saproxylický druh hmyzu ke svému životu využívá dutiny starých stromů. Z dřevin, které představují jeho vhodný biotop, se zde vyskytují letité exempláře např. dubu letního (Quercus robur), dubu červeného (Quercus rubra), lípy srdčité (Tilia cordata), habru obecného (Carpinus betulus), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) nebo liliovníku tulipánokvětého (Liriodendron tulipifera). Vzhledem k nízké početnosti potenciálně vhodných a obsazených dutin starých stromů zde populace páchníka zřejmě přežívá na hranici dlouhodobé udržitelnosti.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.