Menu

Plán odpadového hospodářství pro období 2016‑2026

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 18. zasedání dne 25. února 2016 usnesením č. 18/1834 schválilo Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 a vydalo Obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje jeho závazná část.

popelnice – ilustrační foto

7. září 2023 zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo aktualizaci Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 a vydalo obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje č. 1/2023, kterou se mění obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 1/2016.

V aktualizovaném plánu jsou zohledněny veškeré cíle novelizovaných evropských směrnic, nového zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a novely zákona o obalech.

Plán představuje klíčový dokument pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obalovými odpady a výrobky s ukončenou životností. Hlavními cíli strategie je jednoznačně přechod k oběhovému hospodářství, předcházení vzniku odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů.

Plán se zaměřuje na upřednostnění způsobů nakládání s odpady podle hierarchie odpadového hospodářství a plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady. Strategie navržená v plánu vede k odklonu odpadů ze skládek skrze předcházení odpadů, zvýšení recyklace a materiálové využití odpadů.

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Změna Plánu odpadového hospodářství

Prováděcí studie k naplňování Plánu odpadového hospodářství MSK

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství MSK

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.