Menu

Předcházení vzniku odpadů, třídění, recyklace

Oblasti předcházení vzniku odpadů se podrobněji věnuje Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu TAČR „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“. Výstupem jsou průvodci a letáky, které zábavnou formou informují o prevenci vzniku odpadů.

Průvodci:

popelnice – ilustrační foto

Letáky:

Třídění odpadu je oddělený sběr jednotlivých druhů odpadů podle druhu, kategorie a charakteru odpadu s cílem usnadnit jeho další zpracování. Tím se rozumí u komunálního odpadu jeho správné roztřídění podle jeho materiální podstaty (papír, plast, sklo, bioodpad, kovy aj.), které posléze umožňuje opětovnou recyklaci a znovu začlenění do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…). Tříděním odpadů se šetří přírodní zdroje a má především velký ekologický význam.

Užitečné odkazy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.