Menu

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek‑Místek – CZ08A

Dne 22. 9. 2020 vyšlo ve Věstníku MŽP (ROČNÍK XXX září 2020 ČÁSTKA 7, č. j. MZP/2020/130/786) Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek‑Místek CZ08A: Aktualizace 2020. Program je vydáván v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a nahrazuje program ke zlepšení kvality ovzduší ze dne 14. 4. 2016. Cílem Programu je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu 1 až 3 přílohy č. 1 zákona jsou v aglomeraci CZ08A – OV/KA/FM překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat a to na celém území aglomerace CZ08A – OV/KA/FM.

Dne 17. 6. 2021 schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Časový plán Moravskoslezského kraje pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek‑Místek – CZ08A: Aktualizace 2020 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z: Aktualizace 2020. Časový plán je vypracován v souladu s § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.