Menu

Komplex jasanovo-olšových luhů a trvale mokrých a rašelinných luk (přechodových rašelinišť) s vrbinami a březinami, v nichž se dochovaly malé zbytky smilkových trávníků.

Vyhlášeno přílohou č. 1059 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0810014
Biogeografická oblast: kontinentální
Rozloha lokality: 39,7 ha
Kraj: Moravskoslezský kraj
Katastrální území: Stará Ves u Rýmařova

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

Příslušným orgánem ochrany přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.


Popis území:

Území evropsky významné lokality Pstruží potok bylo původně zemědělsky využívanou krajinou. Po 2. světové válce se zde ještě příležitostně travařilo a páslo. Počátkem 60. let minulého století ale byla část území zalesněna olšemi lepkavými (Alnus glutinosa). Obvodové, sušší části území, byly osázeny smrkem ztepilým (Picea abies) a borovicí lesní (Pinus sylvestris). Na nejmokřejších místech zůstaly plochy porostlé jen ostrůvkovitě náletovými dřevinami, zejména vrbami (Salix sp.) a břízami bělokorými (Betula pendula).

Vyskytuje se zde řada regionálně i celostátně ohrožených druhů rostlin: všivec lesní (Pedicularis sylvatica), vstavač májový (Dactylorhiza majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum). Prostředí je ale také vhodným biotopem čolka horského (Triturus alpestris) a zmije obecné (Vipera berus).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.