Menu

Česká společnost ornitologická každoročně vyhlašuje ptáka roku. Pro letošní rok se jim stal polák velký (Aythya ferina).

Polák velký patří mezi plovavé kachny. Dorůstá přibližně 42–49 cm, váží 550–1300 g a v rozpětí křídel měří 67–75 cm. Stejně jako ostatní poláci má silné tělo, velmi krátký ocas a krk a vzhledem k poměru těla poměrně velkou hlavu. Poláky velké lze v Česku pozorovat celoročně, na jaře ale ve vyšších počtech než v zimě.

obr. 1 Autor Enrico Gombala
Autor Enrico Gombala: polák velký

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou chráněny všechny druhy ptáků, kteří se volně vyskytují na území Evropské unie. Vybraným, vzácným nebo vědecky a kulturně významným druhům rostlin a živočichů poskytuje zákon o ochraně přírody a krajiny navíc zvláštní, přísnější ochranu, kdy jsou některé druhy zařazeny mezi zvláště chráněné druhy (dále jen „ZCHD“) rostlin a živočichů. Podle míry ohrožení jednotlivých druhů jsou stanoveny tři kategorie ochrany ZCHD, a to druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Polák velký nicméně mezi ZCHD zařazen není.

Od roku 2015 je ale polák velký zařazen na celosvětový seznam ohrožených druhů, to znamená, že patří do kategorie druhů, kterým vyhynutí v horizontu několik desítek let opravdu hrozí, ale v České republice stále patří mezi lovné druhy. Dobrou zprávou nejen pro poláka je celounijní zákaz olověných broků na mokřadech, který vešel v platnost ve středu 15. února 2023. Na otravu olovem v Evropě každoročně hynulo milion ptáků. Zároveň chtějí ornitologové upozornit na neutěšený stav naší rybniční krajiny.

obr. 2 Autor Enrico Gombala
Autor Enrico Gombala: polák velký

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.