Menu

Seznam zařízení k nakládání s odpady a obchodníků

Registr zařízení, obchodníků a spisů v Informačním systému odpadového hospodářství ISOH2 Ministerstva životního prostředí poskytuje aktuální informace o provozu zařízení k nakládání s odpady a o obchodnících s odpady. Jeho veřejnou nadstavbou je infomační systém VISOH2.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.