koronaweb
Menu

Evropsky významná lokalita se rozkládá na území parku kolem Zámku Šilheřovice a zahrnuje také staré lipové aleje kolem cest východně od parku. Aktuálně je park využíván jako golfové hřiště.

Vyhlášeno přílohou č. 1069 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813461
Katastrální území: Šilheřovice
Rozloha: 101.4709 ha
Nadmořská výška: 204 - 241 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Největší část evropsky významné lokality Šilheřovice tvoří zámecký park v anglickém stylu založený v roce 1820 Fridrichem Eichendorffem. V roce 1968 byla v zámeckém parku zahájena výstavba golfového hřiště, které slouží hráčům do dnešní doby. Dominantu parku tvoří solitérní dvousetleté duby. Součástí této evropsky významné lokality jsou také aleje podél místních a účelových komunikací. Jelikož nejde o frekventované cesty, dosavadní zásah do porostu alejí byl minimální. Aktuálně se v území projevuje silně negativní vliv napadení stromů jmelím bílým. Území je významné výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita). Při průzkumu v roce 2010 zde bylo zaznamenáno 10 a v roce 2019 12 osídlených stromů.

Šilheřovice Letité stromy s rozsáhlými dutinami jsou dominantou Šihleřovického parku a také biotopem páchníka hnědého.

Šilheřovice torzo 2 Kácení starých stromů je na území Šilheřovického parku minimalizováno. Stromy se sníženou vitalitou jsou zde ponechány i ve stadiu "torza", které zde vytváří specifický biotop pro saproxylické druhy hmyzu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.