Menu

Evropsky významná lokalita Sokolí potok se nachází asi 4 km jihozápadně od obce Heřmanovice. Jedná se o údolí horského potoka s druhotnými lesními společenstvy.

Lokalita vyhlášena přílohou č. 1063 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evorpsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813468
Biogeografická oblast: kontinentální
Rozloha lokality: 50,0 ha

Kraj: Moravskoslezský kraj
Katastrální území: Heřmanovice

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Agentura ochrany přírody České republiky – Správa CHKO Jeseníky.


Popis lokality:

Území evropsky významné lokality Sokolí potok je součástí Hrubého Jeseníku – Hornoopavské hornatiny. Údolím, které je orientováno od západu k východu, protéká koryto podhorského potoka. Vyskytují se zde běžná podhorská lesní společenstva. Kromě střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus) zde byl zjištěn také výskyt C. intricatus a C. auronitens.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.