koronaweb
Menu

Důl po těžbě břidlice je regionálně významným zimovištěm netopýra brvitého a netopýra velkého.

Vyhlášeno přílohou č. 1066 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813764
Katastrální území: Staré Oldřůvky
Rozloha: 0,0398 ha
Nadmořská výška: 470 - 474 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

V dole, který se na území evropsky významné lokality Staré Oldřůvky nachází, se težila pokrávačská břidlice. Jílové břidlice sloužily k výrobě krytinového, obkladového a dlažebního materiálu. Těžbou zde vznikly podzemní prostory, které se po ukončení těžebních činností kolem roku 1945 staly vhodným prostředím pro zimování netopýrů.

Faunu prostor štoly v evropsky významné lokalitě Staré Oldřůvky tvoří téměř výhradně netopýři (Microchiroptera), popřípadě bezobratlí. Jedná se o zimoviště zejména netopýra brvitého (Myotis emarginatus), netopýra velkého (Myotis myotis) a netopýra vodního (Myotis daubentonii). V menší míře se zde objevují i netopýr řasnatý (Myotis nattereru), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr severní (Eptesicus nilssonii).

Lokalita není veřejnosti přístupná. VSTUP ZAKÁZÁN!

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.