koronaweb
Menu

Na území evropsky významné lokality Štola Franz - Franz se nachází rozsáhlé staré důlní dílo po těžbě železných rud. Podzemí je tvořeno systémem spletitých chodeb, teras a komor, které jsou ve spodní části dolu zvodnělé. Původní německý název dolu je zřejmě St. Veit - Kotzian. Jedná se o významné zimoviště letounů (Chiroptera).

Vyhlášeno přílohou č. 1070 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813765
Katastrální území: Nová Ves u Rýmařova
Rozloha: 0,0398 ha

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je správa CHKO Jeseníky.


Popis lokality:

Na území evropsky významné lokality "Štola Franz - Franz" se nachází staré důlní dílo po těžbě železných rud, které je významným zimovištěm některých druhů letounů. Důl je tvořen poměrně rozsáhlými chodbami a malými i většími sály. V podzemních prostorách se udržuje stálá poměrně vysoká teplota 7 – 8 °C. To vyhovuje pro zimován teplomilnějším druhům letounů, které jsou reprezentovány zejména vrápencem malým. Nejspodnější etáže jsou zvodnělé, což zajišťuje i optimální vlhkost vzduchu. Jedná se o jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra brvitého (Myotis emarginatus) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) v ČR a regionálně významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis).

Lokalita není veřejnosti přístupná. VSTUP ZAKÁZÁN!

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.