Menu

Jedna ze dvou nejbohatších lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v České republice.

Vyhlášeno přílohou č. 1068 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813472
Katastrální území: Suchá Rudná
Rozloha: 3,3297 ha

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa CHKO Jeseníky.


Popis území:

Evropsky významná lokalita Suchá Rudná – zlatý lom se nachází v terénní depresi nacházející se při severozápadním okraji osady Suchá Rudná. V nadměrně suchých letech (cca 1–2× za dekádu) dochází nepravidelně k téměř úplnému vyschnutí tůně. K vyschnutí nejčastěji dochází až v období pozdního podzimu, kdy zřejmě většina larev čolka velkého prošla vývojem. Mimo pravidelně se zde rozmnožující populaci čolka velkého, zde byly zjištěni: čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), užovka obojková (Natrix natrix), vážka sp. (Odonata), potápník sp. (Dytiscidae).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.