Půjčka LIBERTY
Menu

Přírodní park Údolí Bystřice se rozkládá v jihozápadním okraji Domašovské vrchoviny v okolí údolí řeky Bystřice. Řeka zde vytvořila hluboké skalnaté údolí s kaňony, skalními ostrohy, sutěmi a kamennými moři. V místech, kde pramení přítoky, se zachovaly zbytky rašelinných luk, v údolích pak návštěvníka okouzlují vlhké louky. Na příkrých zalesněných svazích se prosadily kvalitní lesní porosty místy velmi připomínající prales.

udoli bystrice.jpg

Na území přírodního parku nechybí chráněná území. V přírodní rezervaci Hrubovodské sutě rostou společenstva bučin, jedlobučin a suťových lesů, mezi nimiž se skrývají ohrožené druhy rostlin a živočichů. Přírodní památka Kamenné proudy u Domašova u Města Libavá a Domašova nad Bystřicí se může pochlubit ukázkou mrazových srubů, kamenných moří a sutí.

K zajímavostem, které dotvářejí osobité kouzlo údolí řeky Bystřice, patří i vysoké mosty a tunely železniční tratě Olomouc – Krnov, která se vine vysoko nad řekou, aniž by jakkoliv narušovala přírodní krásy krajiny.

Nejvíce však turisty láká čtyřkilometrový úsek mezi železničními zastávkami Jívová – Hrubá Voda – Smilov. Údolí řeky zde překvapí svou divokostí. Ze svahů porostlých lesy trčí četné skalní výchozy a kolem hučící vody musíte procházet jen po úzké lesní cestě.

Bránou do přírodního parku je město Velká Bystřice. Tady si návštěvník může prohlédnout kostel s gotickým kněžištěm, který byl přestavěn do barokního slohu koncem 17. stol. Velmi oblíbené a významné je na okraji přírodního parku poutní místo Svatý Kopeček, kde stojí chrám Navštívení Panny Marie. Na své si přijdou i milovníci zvířat, protože nedaleko láká výletníky Zoologická zahrada Olomouc. V obci Domašov nad Bystřicí si můžete v zimě za příznivých sněhových podmínek zalyžovat na sjezdovce s vlekem dlouhým 350 m.

Část území přírodního parku lze zhlédnout po naučné stezce (délka 7,1 km, počet zastavení 9) z výchozího bodu Svatý Kopeček u Olomouce (BUS) a cílového stanoviště v Radíkově (BUS), Svatého Kopečku (BUS), Pohořan (BUS) a Hrubé Vody (BUS, VLAK). Územím přírodního parku vede síť cyklostezek. Lze si vybrat okruh Olomouc – Mariánské Údolí – Svatý Kopeček – Dolany – Olomouc (35 km), nebo Olomouc – Hrubá Voda – Jívová – Olomouc (50 km). Pro náročnější cykloturisty je k dispozici trasa Sv. Kopeček – Pohořany – Jedová – Jívová – Domašov n. Bystřicí – Hrubá Voda – Olomouc (55 km).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.