Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Myslivost lze právem považovat za cílevědomou lidskou činnost prováděnou v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako složky ekosystému. Můžeme ji však také vnímat jako spolkovou činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, které jsou součástí českého národního kulturního dědictví.

Na území Moravskoslezského kraje evidováno 390 honiteb, z toho je 10 obor a 5 bažantnic.

Celková výměra honební plochy činí 452 142 ha, což dosahuje přibližně 83 % z rozlohy kraje. Zbývající výměra připadá na nehonební pozemky.

Nejvýznamnější podíl honebních ploch tvoří:

Nejpočetnějším druhem spárkaté zvěře je:

Na území Moravskoslezského kraje jsou za účelem zvyšování chovné kvality spárkaté zvěře vyhlášeny oblasti chovu zvěře

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.