Menu

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) je komplexní způsob regulace vybraných průmyslových činností za účelem dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku (tj. minimalizace vzniku emisí a snižování zátěže veškerých složek životního prostředí – ovzduší, vody, půdy, apod.). Integrovaná prevence je na evropské úrovni ošetřena směrnicí 2008/1/ES (dříve 96/61/ES), v ČR je upravena zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Průmyslové činnosti na které se vztahuje proces integrované prevence jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona.

smlouva podpis – ilustrační foto

Hlavní principy Integrované prevence:

Aktuální informace z oblasti integrované prevence, legislativa a řada dokumentů ke stažení je k dispozici rovněž na Portálu integrované prevence a omezování znečištění a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.