Menu
les 2 – ilustrační obrázek

Lesy přinášejí velký ekologický, hospodářský a sociální prospěch, včetně zdroje dřevařských a jiných výrobků a ekologických služeb (tzn. zachování biologické rozmanitosti a funkčnosti ekosystému a ochrana klimatu).

Přetrvávající a značný problém mezinárodní úrovně představuje nezákonná těžba. Nelegální těžba je významnou hrozbou pro lesy, protože přispívá k odlesňování a znehodnocování lesa, ohrožuje biologickou rozmanitost rozvoje lesa, jakož i obchodní rentabilitu hospodářských subjektů jednajících v souladu s použitelnými právními předpisy.

Nařízení č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky platí v celé Evropské unii od března 2013 a ukládá hospodářským subjektům povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče. Cílem nařízení je zabránit uvádění nezákonně vytěženého dříví na trhy Evropské unie.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesa nejen koordinuje uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ale i poskytuje metodickoutechnickou pomoc hospodářským subjektům a orgánům státní správy.

dřevo – ilustrační obrazek

Hospodářským subjektem je podle zákona o dřevě každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky na trh. Kromě systému náležité péče je hospodářský subjekt povinen odevzdávat informace o výsledcích svého hospodaření podle vyhlášky č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh do Centrální evidence systému náležité péče, jejímž správcem je Ústav pro hospodářskou úpravu lesa. Data lesní hospodářské evidence odevzdává ve smyslu § 40 zákona č. 289/1995 Sb. orgánu státní správy lesů na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Legislativa a kompetence

Platná legislativa vztahující se k nařízení o dřevě:

Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva na trh

Co děláme:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.