Menu

Základní informace a legislativa – rybářství

Rybářství zahrnuje chov, zušlechťování, ochranu a lov ryb.

Rybníkářství – chov a lov uskutečňovaný k zajištění produkce ryb, vodních organismů nebo produkce rybí násady pro rybníky nebo pro zarybňování rybářských revírů.

voda – ilustrační foto

Výkonem rybářského práva je pak činnost v rybářském revíru spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb. Mezi výkon rybářského práva lze zařadit tzv. sportovní a rekreační rybolov. Tyto rybolovy v Moravskoslezském kraji v povodí řek Odry, Olše a Moravy mají dlouholetou tradici. Již více jak 100 let zde lov ryb na udici organizují rybářské spolky a sdružení, sjednocené dnes v Českém rybářském svazu (ČRS). Toto občanské sdružení vedené Územním výborem pro Severní Moravu a Slezsko sdružuje v 58 místních organizacích téměř 50 000 aktivních členů, dětí a mládeže.

Téměř všechny povrchové vody, s výjimkou rybníků určených k produkci násad a nádrží s vodárenským využitím, jsou v současnosti zahrnuty do rybářských revírů pstruhových nebo mimopstruhových se společným rybolovem Českého rybářského svazu.

Legislativa a kompetence

Možnosti provádění výkonu rybářského práva, o rybnikářství, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů upravuje v současnosti zákon č. 99/2004 Sb. (zákon o rybářství), který také ukládá povinnost orgánům obcí, krajů a Ministerstva zemědělství vykonávat státní správu rybářství.

Krajský úřad v oblasti rybářství vykonává tyto činnosti:

Co děláme

Rozhodování ve správním řízení ve věcech:

Další kompetence:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.