koronaweb
Menu

Důl po těžbě břidlice nacházející se nad levým břehem řeky Moravice. Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého v České republice.

Vyhlášeno přílohou č. 1075 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813767
Katastrální území: Nové Těchanovice
Rozloha: 0,2041 ha
Nadmořská výška: 410 - 432 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Na území evropsky významé lokality Zálužná probíhala v 19. století rozsáhlá těžba jílových břidlic, které byly používány k výrobě krytinového, obkladového a dlažebního materiálu. Těžbou zde vznikly podzemní prostory, které se po ukončení těžebních činností staly vhodným prostředím pro zimování netopýrů. Faunu prostor štoly tvoří téměř výhradně netopýři (Microchiroptera), popřípadě vzácně bezobratlí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.