Menu

Závazná stanoviska a povolení provozu včetně žádostí

Závazná stanoviska k umístění, stavbě, změnám staveb a povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydávaná krajským úřadem po 1. 9. 2012 a žádosti o tato stanoviska a povolení.

Vyhledávání je možné dle kritérií, uvedených v názvech dokumentů – tj. datum vydání ve tvaru RRRR-MM-DD, provozovatel, obec, kde jsou zdroje umístěny, kód zdrojů (typ technologie) dle přílohy č. 2 výše uvedeného zákona a označení, zda se jedná o závazné stanovisko k umístění (U), stavbě (S), změně stavby (Z), nebo o povolení provozu (P). Dokumenty bez označení představují žádosti.

Vyhledávání na webové stránce v plném rozlišení je možné v aplikaci závazná stanoviska a povolení provozu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.