Menu

Text

obrazek Zastupitelstvo kraje – samosprávný orgán kraje, volený občany kraje na 4leté funkční období, volí radu kraje (hejtmana kraje, náměstky a další členy rady), jako své poradní a kontrolní orgány zřizuje výbory a volí jejich předsedy a členy. Je mu ze zákona vyhrazeno stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o nabytí a převodu nemovitostí, předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územní plánovací

dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd. koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.

obrazek
  • Návrh programu nejbližšího jednání je zveřejněn na webových stránkách kraje 10 dnů před konáním zasedání zastupitelstva.
  • Materiály pro veřejnost budou zveřejněny na webových stránkách kraje nejpozději 3 dny před konáním zasedání zastupitelstva.
  • Zasedání je veřejné.
  • Veřejnost může vystoupit na zasedání zastupitelstva v diskusi k jednotlivým bodům programu, občané kraje pak i v rámci bodu programu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", za dodržení pravidel stanovených Jednacím řádem zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná, přímý přenos (po technickém zpracování i videozáznam) jednání je možné sledovat na webových stránkách, podrobnosti jednání zastupitelstva jsou upraveny v Jednacím řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.

Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum

Termíny zasedání zastupitelstva kraje – H2

  1. 4. června 2020
  2. 3. září 2020

Výstupy z jednání zastupitelstva kraje

e‑mail

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.