Menu

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým občané upozorňují na nedostatky či závady, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu.

Stížnost mohou podat:

Řešení stížností pak náleží do působnosti orgánů kraje.

Za stížnost se považují:

Za stížnost se nepovažuje:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.