Menu

Pravidla pro vyřizování petic

Petice je písemné podání, kterým se jednotlivec nebo skupina osob obrací na Moravskoslezský kraj nebo jeho orgány ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu.

Petici mohou podat:

Při vyřizování petic se postupuje podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti vyřizování petic na krajském úřadě stanoví Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (formát pdf, velikost 207 kB).

Petice musí být písemná. Může být podána jak v listinné, tak elektronické podobě. Pro tento případ vytvořilo Ministerstvo vnitra nástroj pro sestavování elektronických petic, opatření podpisů občanů pod ně a doručení petic jejich adresátům. Založit a podepsat ePetici je možné pouze po přihlášení do Portálu občana.

V petici musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. K sestavení petice, opatření podpisů, doručení a jednání se státním orgánem mohou občané vytvořit petiční výbor. V takovém případě se uvedou jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy tohoto výboru v dané věci zastupovat.

Podpisové archy musí obsahovat text petice, případně musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat (musí být starší 18 let). Petice se podává v originále, příp. v ověřené kopii.

Podání, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo je předloženo pouze v neověřené kopii, bude vyřizováno podle obsahu buď jako stížnost nebo jako běžné podání.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.