koronaweb
Menu

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Evidenční karta
Spisová značka:22738/2005/VV/Böh
Registrační číslo:R 34/03
Název:Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
Sídlo:Lučina 1, 739 39
Datum registrace:27. 9. 1999
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:70305374
Předmět činnosti:
 • vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany mikroregionu
 • společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvalého rozvoje
 • koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
 • koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
 • slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonů státní správy v zájmovém území
 • vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení
 • zastupování členů svazku obcí při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
 • zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
 • propagace svazku obcí a jeho zájmového území
 • akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí,
 • plní pro členy svazku úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37, 38, 39 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 2016/679 EU".

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.