Menu

Personální oddělení

Garantuje oblast lidských zdrojů. Plní úkoly spojené se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru zaměstnanců, vede osobní spisy zaměstnanců a pravidelně je aktualizuje a doplňuje, vede platové účetnictví. Zajišťuje a shromažďuje informace o aktivitách spadajících do oblasti společenské odpovědnosti.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.