Menu

Dokumenty týkající se plochy PETER´S GROUND v obci Kunčice pod Ondřejníkem

Informace poskytl: 25. 10. 2022, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 26. 10. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje: "zaslání veškerých dokumentů, které byly doručeny, projednávány i vydány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, a to za období 1. 1. 2021 – 14. 10. 2022, které se týkají pozemků na LV …. v katastrálním území Kunčice pod Ondřejníkem, tj. pozemků a staveb s parcelními čísly: st. …/.; součástí pozemku je stavba, …, …/., …/., …/., …/., …/., …/., …/., …/., …, …., a to včetně podání, odpovědí a ostatních písemností, jež zmiňují plochu PETER´S GROUND v obci Kunčice pod Ondřejníkem.
Kromě případně jiných písemností mne zajímají především tyto:
• celý dokument, kterého část přikládám v příloze a byl vydán Mgr. Dušanem Jiřím Ulčákem, právníkem oddělení stavebního řádu
• podání, na něž je autorovi zasílána odpověď panem Ulčákem".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty přípisem č. j. MSK 1342563/2022 ze dne 25. 10. 2022, který je vč. přílohy uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.