Menu

Finanční prostředky z rozpočtu MSK vynaložené na zvládání situace způsobené konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskou federací

Informace poskytl: 17. 1. 2023, Bc. Tomáš Lasák, odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 18. 1. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:

  1. Kolik finančních prostředků z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bylo zasláno na pomoc státu Ukrajině se zvládnutím konfliktu s Ruskou federaci, a to přímo zasláním finanční pomoci do státu Ukrajina na nákup bojové techniky, popřípadě zbraní a munice, a to včetně zaslaní takové finanční pomoci prostřednictvím neziskových organizací, které takovou sbírku nabízely? Uveďte celou částku za období od 1.1.2022 do 31.12.2022.
  2. Kolik finančních prostředků z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského bylo poskytnuto na ubytování uprchlíků ze státu Ukrajina a jeho občanů spojené s náklady na stravu, ošacení, elektřinu, plyn, platba za nájem, sociální výhody (zdarma vstup do zoo, platba za jízdné v MHD a dalších položek)? Sdělte celou částku vynaloženou z rozpočtu kraje za období od dne 1.1.2022 do dne 31.12.2022.
  3. Uveďte kompletní seznam položek vynaložených z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského s výší částky na poskytnutí pomocí ukrajinským občanům, a to za období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Sdělte položky, jak v číselných označeních, tak i slovní znění položky o jakou šlo.
  4. Kolik občanů je přihlášeno k pobytu na území Moravskoslezského kraje, bez uprchlíků z Ukrajiny, a to do dne 31.12.2022.
  5. Uveďte přesný počet uprchlíku z Ukrajiny, kteří dostali pomoc z rozpočtu Moravskoslezského kraje v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (uveďte přesný počet kolika ukrajinským občanům byla tato pomoc poskytnuta, a to včetně dětí).
  6. Uveďte seznam veřejných osob, kteří danou pomoc schválili ať odhlasováním zastupitelstva kraje, či členů rady, kteří se pod tuto pomoc podepsali a finance z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytli a uvolnili.
  7. Uveďte seznam úředních osob, které předmětné položky z otázky pod bodem 3 uvedené v tomto dokumentu schválili a jsou pod potřebnými dokumenty podepsání. (pokud úřední osoba nedá souhlas v rámci GDPR s uvedením jména a příjmení, tak uveďte osobní evidenční číslo, pod kterým je daná osoba dohledatelná v rámci pracovněprávního vztahu s krajským úřadem Moravskoslezského kraje).
  8. Uveďte kolik uprchlíkůze státu Ukrajina se na území Moravskoslezského kraje nachází do dne 31.12.2022, tedy jsou v Moravskoslezském kraji hlášení k pobytu, zde bydlí, popřípadě jsou zde kontaktní, či čerpají finanční, nebo materiální pomoc od státu ČR, nebo z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 3183/2023 ze dne 17. 1. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.