koronaweb
Menu

Informace k cyklostezkám

Informace poskytl: 29. 3. 2021, Mgr. Jan Smiga, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 31. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje:
1. Poskytnutí strategických dokumentů v oblasti cyklodopravy/mikromobility – koncepce rozvoje sítě cyklistických tras apod.
2. Pokud tyto neexistují, pak informaci o tom, jestli jsou nějaké připravovány.
3. Informaci o připravených projektech cyklistických stezek nebo jiných projektů mikromobility, které je potenciálně možné podpořit např. z Fondu Obnovy, JTF apod.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 35935/2021 ze dne 29. 3. 2021, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.