Menu

Informace k náhradní rodinné péči v Moravskoslezském kraji za rok 2023

Informace poskytla: 15. 2. 2024, Mgr. Bc. Markéta Hellerová, odbor sociálních věcí
Zveřejněno dne: 15. 2. 2024

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí následujících údajů o náhradní rodinné péči v MSK za rok 2023:

  1. Kolik dětí se nachází v současné době v přechodné pěstounské péči v Moravskoslezském kraji? Jaký je v kraji celkový počet přechodných pěstounů a kolik jich bylo volných v den vypracování žádosti.
  2. Kolik dětí se nachází v současné době v dlouhodobé pěstounské péči v Moravskoslezském kraji? Jaký je v kraji celkový počet dlouhodobých pěstounů a kolik jich bylo volných v den vypracování žádosti?
  3. Jaká je v Moravskoslezském kraji kapacita zařízení ZDVOP a kolik dětí bylo v těchto zařízeních umístěno ke dni vypracování žádosti? Kolik dětí ve věku do 3 let je ve ZDVOP umístěno ke dni vypracování žádosti?
  4. Kolik dětí bylo v roce 2023 umístěno v Moravskoslezském kraji do ústavní péče? Kolik z těchto dětí bylo ve věku do 3 let?
  5. Jaký byl v Moravskoslezském kraji počet podaných žádostí o zařazení do evidence stát se pěstounem/osvojitelem v roce 2023? Kolik žadatelů bylo v roce 2023 schváleno a pro jakou formu NRP. Pro kolik žadatelů proběhly v kraji přípravy a kolik příprav proběhlo v roce 2023? 

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 23474/2024 ze dne 15. 2. 2024, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.