Menu

Informace k právnímu informačnímu systému CODEXIS

Informace poskytla: 19. 6. 2023, Ing. Jana Pustelníková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 19. 6. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle dále uvedeného požadavku:
„Váš kraj uzavřel dne 14. 8. 2014 smlouvu o užívání právního informačního systému se společností ATLAS consulting spol. s r.o. V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím vás žádám o sdělení, zda právní informační systém CODEXIS obsahoval v předmětné době (2014) plnotextové Sbírky zákonů z let 1918 až 1944. Současně žádám o sdělení, jakým způsobem byl systém CODEXIS vašemu kraji dodán (zda na CD/DVD či jinak) a zda má váš kraj toto datové médium stále k dispozici.“.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 83709/2023 ze dne 19. 6. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.