Menu

Informace k projektu Moravskoslezského kraje E‑kola pro kraj

Informace poskytla: 15. 6. 2021, Bc. Jana Hromočuková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 18. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle níže uvedeného požadavku:
"1. Sdělte, kolik počtů elektrokol bylo za čtyři roky přerozděleno zájemcům o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě.
2. Sdělte jmenovitě manažery, kteří určují, kde budou elektrokola přerozdělena a žebříček doporučení koho se to přesně týče a kterých turistických oblastí.
3. Sdělte, zda „Ti“ (manažeři) na Jablunkovsku, vzhledem ke své znalosti dané oblasti a problematiky byli seznámení s problematikou v dané lokalitě u Penzionu Na Kamyncu, kde kraj nám brání v rozvoji regionálního cestovního ruchu, a zda Tito manažeři vznesli připomínky k radě kraje či zástupcům kraje.
 4. Sdělte, kolik zájemců o umístění elektrokol je vedeno k dnešnímu dni na vašem odboru regionálního rozvoje.
 5. Sdělte, jaký manuál používají manažeři turistických oblastí, jak pracují v dané oblasti a zda se zajímají o celkový stav regionálního cestovního ruchu.
 6. Ombudsman při šetření v kauze „svodidlo“ žádal zástupce kraje, aby přehodnotili svá stanoviska a doporučil to nejlepší, nejjednodušší a nejlevnější řešení, a to odstranění ocelových svodidel a tím propojit regionální cestovní ruch, proto žádáme sdělit, zda zástupci kraje se obraceli k vašemu odboru pro konzultaci a stanoviska. Jestliže tomu tak bylo, tak sdělte, jaké informace jste zástupcům kraje poskytli."

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 69974/2021 ze dne 15. 6. 2021, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.