Menu

Informace k rekonstrukci propustku

Informace poskytla: 16. 8. 2022, Ing. Natálie Kapcalová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 24. 8. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje, v souvislosti se skutečností, že v termínu do 07/2022 byla na ulici Kyjovická v obci Dolní Lhota, v blízkosti tramvajové zastávky (49°50'13.21"N, 18°05'15.16"E) prováděna rekonstrukce silničního propustku, sdělení, kdo, kdy a komu ohlásil – podal žádost o povolení rekonstrukce propustku, v jakém rozsahu a za jakých podmínek měla být provedena rekonstrukce propustku, kdo byla odpovědná osoba za realizaci rekonstrukce propustku.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 106685/2022 ze dne 16. 8. 2022, který je přiložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.