Menu

Informace k výběru provozovatelů školních bufetů na středních školách

Informace poskytl: 4. 7. 2023, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 10. 7. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle dále uvedených požadavků:

  1. Jaký postup při výběru nového nájemce/provozovatele školního bufetu musí dodržet příspěvková organizace (střední škola) z nařízení zřizovatele?
  2. Jakou dobu trvání nájemní smlouvy může příspěvková organizace (střední škola) s provozovatelem sjednat (na dobu neurčitou, na dobu určitou 1 rok, apod)?
  3. Musí příspěvková organizace záměr pronájmu zveřejnit? Pokud ano, jakým způsobem a s jakou lhůtou pro podání nabídek?
  4. Musí příspěvková organizace zveřejnit konkrétní podmínky výběru nového provozovatele školního bufetu? Pokud ano, může mít ve výběrovém řízení váhu i jiné kritérium, než je nabídnutá cena pronájmu?
  5. Má Váš kraj stanovené podmínky, při jejichž naplnění musí příspěvková organizace alespoň porovnat nabídky více dodavatelů, či vyhlásit poptávkové řízení? Pokud ano, jaké?
  6. Pokud hraje roli výše ročního nájemného, jaká je tato výše?Má Váš kraj stanovené podmínky, při jejichž naplnění musí příspěvková organizace alespoň porovnat nabídky více dodavatelů, či vyhlásit poptávkové řízení? Pokud ano, jaké? Pokud hraje roli výše ročního nájemného, jaká je tato výše?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 87550/2023 ze dne 4. 7. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.