Menu

Informace k vyplacení finančního příspěvku pro ubytovací zařízení poskytující nouzové ubytování uprchlíkům z Ukrajiny

Informace poskytl: 9. 8. 2022, Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 10. 8. 2022

Předmět žádosti:

  1. Žadatel požaduje následující informace: Sdělení, zda došlo k vyplacení finančního příspěvku pro ubytovací zařízení poskytující nouzové ubytování uprchlíkům z Ukrajiny (ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 16. 3. 2022 č. 207 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích) jakékoliv osobě poskytující nouzové ubytování uprchlíkům z Ukrajiny v nemovitosti na adrese Janská 769/4, Předměstí, 746 01 Opava.
  2. Sdělení celkové výše vyplaceného finančního příspěvku pro ubytovací zařízení poskytující nouzové ubytování uprchlíkům z Ukrajiny v jednotlivých měsících od března 2022 až doposud jakékoliv osobě poskytující nouzové ubytování uprchlíkům v nemovitosti na adrese Janská 769/4, Předměstí, 746 01 Opava.
  3. Sdělení identifikačních údajů osob, kterým byl vyplacen finanční příspěvek pro ubytovací zařízení poskytující nouzové ubytování uprchlíkům z Ukrajiny v jednotlivých měsících od března 2022 až doposud za poskytování nouzového ubytování uprchlíkům z Ukrajiny v nemovitosti na adrese Janská 769/4, Předměstí, 746 01 Opava.
  4. Sdělení, zda z finančních prostředků spravovaných či kontrolovaných Moravskoslezským krajem (přímo či prostřednictvím jiných subjektů) byla poskytnuta jakákoliv jiná finanční částka jakékoliv osobě v souvislosti s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny na adrese Janská 769/4, Předměstí, 746 01 Opava. Pokud částka byla poskytnuta, žádám o sdělení výše této částky a osoby či osob, kterým byla poskytnuta.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 106963/2022 ze dne 9. 8. 2022, který je uložen v příloze.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.