Menu

Informace ke smlouvě o poskytování služby Jednotného personálního a mzdového systému pro MSK

Informace poskytla: 14. 4. 2023, Ing. Gabriela Vysocká, MBA, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Zveřejněno dne: 17. 4. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o plnění jednotlivých termínů vyplývajících ze smlouvy 04567/2022/KON a to:

  1. Dle bodu VII.4.a Smlouvy bylo povinností poskytovatele zpracovat a dodat implementační studii dle přílohy č. 4 Smlouvy, a to nejpozději do 2 měsíců od dne nabytí účinnosti Smlouvy. Žádáme o poskytnutí informace, jakého data poskytovatel implementační studii dodal, a zda splnil svou smluvní povinnost v závazném termínu definovaném Smlouvou.
  2. Dle bodu VII.4.b Smlouvy bylo nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy povinností poskytovatele provést kompletní implementaci systému definovanou jako instalace systémového software, databází, včetně dodávky všech nutných licencí potřebných pro provoz systému a seznámení zástupců objednatele s instalovaným řešením u 1. skupiny organizací, která zahrnuje minimálně KÚ MSK. Žádáme o poskytnutí informace, jakého data poskytovatel splnil svou tuto smluvní povinnost, a zda byla splněna v závazném termínu definovaném Smlouvou.
  3. Dle bodu VII.4.c Smlouvy bylo nejpozději do doby zahájení zkušebního provozu u 1. skupiny organizací, která zahrnuje minimálně KÚ MSK, smluvní povinností poskytovatele zprovoznění integračních API a integrace s IDM objednatele. Žádáme o poskytnutí informace, jakého data poskytovatel splnil svou tuto smluvní povinnost a zda byla splněna v závazném termínu definovaném Smlouvou.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 47775/2023 ze dne 14. 4. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.