Menu

Informace o investiční dotaci na akci s názvem Veřejné parkoviště pro CENTRUM REPREZENTACE a talentované mládeže stolního tenisu

Informace poskytl: 27. 1. 2023, Bc. Petr Zajac, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 6. 2. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací o investiční dotaci na akci s názvem Veřejné parkoviště pro CENTRUM REPREZENTACE a talentované mládeže stolního tenisu, která byla poskytnuta příjemci dotace, Sportovnímu klubu stolního tenisu Havířov, z. s., IČO: 180 55 991, se sídlem: Opletalova 1293/8c, Šumbark, 736 01 Havířov.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 16069/2023 ze dne 27. 1. 2023, který je uložen níže. Přílohy jsou k nahlédnutí na odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.