Menu

Informace o nabytí pozemku parc. č. 1753/221 orná půda, k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina

Informace poskytla: 28. 4. 2023, Ing. Jana Konkolská, odbor investiční a majetkový
Zveřejněno dne: 4. 5. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informaci z jakého důvodu a na základě kterého orgánu kraje bylo rozhodnuto o koupi pozemku parc. č. 1753/221 orná půda, k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem 28. 4. 2023 sděleno, že kraj vykoupil předmětný pozemek na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci na přípravě a realizaci projektu „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“ mezi krajem a statutárním městem Ostrava ze dne 25. 5. 2022, ve které se kraj zavázal k výkupu části pozemku parc. č. 1753/9 orná půda, k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina (geometrickým plánem č. 1894-70/2022 byla předmětná část pozemku parc. č. 1753/9 oddělena a nově označena parc. č. 1753/221). O koupi pozemku parc. č. 1753/221 orná půda, k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/789 ze dne 16. 6. 2022 a svým usnesením č. 9/916 ze dne 15. 9. 2022.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.