koronaweb
Menu

Informace o odběrech podzemních vod, za které se odvádí poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje

Informace poskytla: 31. 3. 2021, Ing. Jana Kroupová, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 7. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnout následující informace:

  1. názvy všech obcí v kraji, na jejichž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, a to podle stavu ke dni 31. 12. 2020,
  2. celkové množství odebrané podzemní vody (v m3) ve všech obcích v kraji, na jejichž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, za který se odvádí poplatek, který je příjmem rozpočtu kraje, a to jednotlivě za období let 2006 až 2020 včetně,
  3. množství odebrané podzemní vody (v m3) samostatně za každou jednotlivou obec, na jejímž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, za který se odvádí poplatek, který je příjmem rozpočtu kraje, a to samostatně za každý kalendářní rok za období od 2006 do 2020 včetně,
  4. celková výše přijatých poplatků za takto odebranou podzemní vodu ve všech obcích v kraji, na jejichž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, který je příjmem rozpočtu kraje, a to jednotlivě za každý kalendářní rok v rámci období let 2006 až 2020 včetně,
  5. výši přijatých poplatků samostatně za každou jednotlivou obec, na jejímž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, za který se odvádí poplatek, který je příjmem rozpočtu kraje, a to samostatně za každý kalendářní rok v rámci období od 2006 do 2020 včetně,
  6. výše částky (v Kč) docílená z výnosu poplatku za odebrané množství podzemní vody, která byla příjmem rozpočtu kraje a která byla použita pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to nejen v obcích, na jejichž území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a to v období let 2006 až 2020 včetně v rozlišení za každou takovou obec samostatně a za každý kalendářní rok samostatně.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly informace požadované pod body 4 a 6 poskytnuty přípisem č. j. MSK 37897/2021 ze dne 31. 3. 2021, který je uložen níže. Zároveň bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace v rozsahu bodů 1, 2, 3 a 5.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.