koronaweb
Menu

Informace o počtu žádostí v letech 2018 až 2020 na platy, odměny, profesní životopisy či jiné konkrétní žádosti o informace ohledně zaměstnanců

Informace poskytla: 17. 8. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 17. 8. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:
1. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - o výši platů vašich zaměstnanců.
2. Žádal žadatel o platy všech či pouze vybraných zaměstnanců?
3. Žádal žadatel o informace v anonymizované podobě nebo údaje u konkrétních zaměstnanců?
4. Informace o platech byly/nebyly poskytnuty.
5. Pokud ne, z jakého důvodu bylo poskytnutí informací odmítnuto, příp. zda se žadatel o informace proti neposkytnutí informace odvolal.
6. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - o výši odměn vašich zaměstnanců.
7. Žádal žadatel o výši odměn všech či pouze vybraných zaměstnanců?
8. Žádal žadatel o informace v anonymizované podobě nebo údaje u konkrétních zaměstnanců?
9. Informace o výši odměn byly/nebyly poskytnuty.
10. Pokud ne, z jakého důvodu bylo poskytnutí informací odmítnuto, příp. zda se žadatel o informace proti neposkytnutí informace odvolal.
11. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - profesní životopisy vašich zaměstnanců.
12. Bylo příp. takové žádosti o informace vyhověno? Pokud byla odmítnuta, z jakého důvodu?
13. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o jakékoliv informace o jednom vašem konkrétním zaměstnanci?
14. Jaký důvod žadatel uváděl k potřebě získání takových informací?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 100997/2021 ze dne 17. 8. 2021, který je přiložen níže. 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.