Menu

Informace o přípravných jednáních, dohodách a dalších právních ujednáních uzavřených při přípravě akce Silnice I 11 Prodloužená Rudná

Informace poskytla: 25. 10. 2022, Ing. Natálie Kapcalová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 26. 10. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informaci o přípravných jednáních, dohodách, závazcích, smlouvách, memorandech a dalších právních ujednáních uzavřených při přípravě akce Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná-hranice okresu Opava, mezi Skalka family park s.r.o., případně společnosti Ridera NNS a.s., Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Moravskoslezským krajem. A to jak jednostranných, dvoustranných, trojstranných či vícestranných mezi citovanými organizacemi.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 135120/2022 ze dne 20. 10. 2022, který uložen níže, přílohy jsou k nahlédnutí na odboru dopravy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.