Menu

Informace o stavbě realizované na pozemku v k. ú. Vřesina u Bílovce

Informace poskytla: 24. 4. 2023, Ing. Jana Konkolská, odbor investiční a majetkový
Zveřejněno dne: 26. 4. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení na základě jaké žádosti, jakým rozhodnutím, z kterého dne a pod jakým číslem jednacím bylo uděleno právo realizovat stavbu na pozemku parc. č. 1753/221, k. ú. Vřesina u Bílovce, případně zda nebyl udělen souhlas dle § 184a stavebního zákona. Zda výše citované udělení práva stavby bylo zasláno do předmětného spisu, jehož výsledkem bylo vydání Magistrátem města Ostravy Společného povolení čj. SMO/414105/21/OD/xxxx ze dne 2. 8. 2021.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo sděleno, že Moravskoslezský kraj je vlastníkem předmětného pozemku teprve od 7. 11. 2022, tudíž až po vydání Společného povolení č. j. SMO/414105/21/OD/xxxx ze dne 2. 8. 2021, právo umístění stavby na předmětném pozemku tak bylo investorem stavby (statutárním městem Ostrava) řešeno s původním vlastníkem pozemku.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.