Menu

Informace ohledně řízení krajského úřadu o odvolání ve věci dodatečného povolení stavby

Informace poskytl: 18. 7. 2023, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 19. 7. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje vyhotovení seznamu všech písemností, které byly doloženy společností Pronto autosalón, spol. s r. o., zastoupené Ing. …………………, na Krajský úřad MS kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, v termínu od 1. 1. 2023 do 12. 7. 2023 s uvedením data vyhotovení písemnosti společností Pronto autosalón, spol. s r. o., název písemnosti, datum, kdy bylo doručeno na Krajský úřad MS kraje.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 98325/2023 ze dne 18. 7. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.