Menu

Informace ohledně výkonu dozorové činnosti podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Informace poskytl: 5. 10. 2022, Ing. Nikol Klusková, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 6. 10. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:

  1. Jaké je podací číslo/jednací číslo/spisová značka podnětu, který byl doručen Krajskému živnostenskému úřadu dne 24. 6. 2022 – postoupením podnětu z České obchodní inspekce, vedeným pod jednacím číslem ČOI 83432/22/4000 a ČOI 82705/22/O100?
  2. Jakým způsobem probíhalo šetření na základě tohoto podnětu?
  3. Jaký je výsledek tohoto šetření (závěr)?
  4. Kdo provedl finální rozhodnutí/závěr v této věci?
  5. Byla udělena nějaká pokuta/sankce? Jaká? (Na základě postoupeného podnětu z bodu 1 nebo i jiného podnětu, pokud byl podán vícekrát více lidmi na stejnou záležitost)

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 12902/2022 ze dne 5. 10. 2022, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.