Menu

Informace ohledně výkonu dozorové činnosti podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.

Informace poskytla: 20. 3. 2023, Ing. Nikol Klusková, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 22. 3. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace ohledně výkonu dozorové činnosti podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů , a to:

  1. Zda v posledních 10 letech obdržel úřad podnět na přestupek fyzické či právnické osoby dle § 2c zákona o regulaci reklamy, který obsahuje konkrétní zákazy reklamy zaměřené na osoby mladší než 18 let.
  2. Kolik takových přestupků bylo projednáno?
  3. V kolika případech bylo shledáno spáchání přestupku?
  4. V kolika případech byla uložena pokuta a v jaké výši?
  5. Případně proč sankce nebyly uloženy?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 34865/2023 ze dne 20. 3. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.