Menu

Informace ohledně žalobou napadených rozhodnutí krajského úřadu o odvolání ve věci vyvlastnění za období od 1. 1. 2015 dosud

Informace poskytl: 14. 3. 2023, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 22. 3. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje "označení (uvedení příslušných čísel jednacích) všech rozhodnutí o vyvlastnění (nebo omezení vlastnického práva), která vydal krajský úřad coby odvolací orgán dle zákona o vyvlastnění od 1. 1. 2015 do současnosti a která byla současně napadena žalobou, a to ať již žalobou ve správním soudnictví dle soudního řádu správního, nebo žalobou dle části páté o. s. ř., stejně tak jako oběma žalobami zároveň. Rovněž žádám o označení spisových značek, pod kterými jsou daná soudní řízení vedena tak, aby bylo zjevné, jaké rozhodnutí o vyvlastnění bylo takto napadeno.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 36761/2023 ze dne 14. 3. 2023, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.