Menu

Informace ohledně založení a obsahu spisu Městského úřadu Rýmařov, odboru stavební úřad

Informace poskytl: 8. 6. 2021, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 11. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace ke spisu č. j. MURY 5690/2021 a to, kdy byl předmětný spis založen (datum) a co je jeho obsahem.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 73411/2021 ze dne 8. 6. 2021, který je vč. přílohy přiložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.