Menu

Informace související s přípravou Plánu spravedlivé územní transformace ve vztahu ke strategickým projektům v Transformačním plánu MSK

Informace poskytla: 25. 10. 2021, Mgr. Pavla Sliwková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 26. 10. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací souvisejících s přípravou Plánu spravedlivé územní transformace ve vztahu ke strategickým projektům v Transformačním plánu Moravskoslezského kraje, a to:

  1. Předběžné studie proveditelnosti a jejich odborné hodnocení u strategických projektů, které byly vybrány do Transformačního plánu MSK
  2. Jména, příjmení a reprezentované instituce hodnotitelů, kteří byli jmenováni usnesením Rady MSK č. 15/944 ze dne 26. 4. 2021 a na základě dodatečné nominace ze strany hejtmana MSK dle téhož usnesení (s rozlišením, kterým z těchto dvou způsobů byl hodnotitel jmenován) a jejich přiřazení k jednotlivým návrhům strategických projektů, které splnily formální kritéria a strategický základ projektu
  3. Pravidla MSK pro přiřazení externích expertů k jednotlivým strategickým projektům, existují‑li v podrobnější podobě, než jak bylo popsáno v odpovědi č. 2 na minulou žádost žadatelky uvedené v úvodu této žádosti

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 96798/2021 ze dne 25. 10. 2021, který je vč. příloh přiložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.