Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Informace týkají se výsledků kontrolní činnosti provedené u obce Dvorce v oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek

Informace poskytla: 23. 3. 2024, Ing. Eva Samková, MBA, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Zveřejněno dne: 28. 3. 2024

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle níže uvedených požadavků, které byly uplatněny v samostatných žádostech:

  1. zda byla ke KÚ MSK podána v období 2014 – 2024 stížnost na zadávání zakázek obcí Dvorce, zda KÚ MSK kontroloval zadávání zakázek obcí Dvorce dodavatelům bez živnostenského oprávnění a s jakým výsledkem,
  2. jakým způsobem bylo KÚ MSK provedeno přezkoumání hospodaření obce Dvorce za rok 2022, konkrétně veřejná zakázka „**************, Dvorce“,
  3. zda byla KÚ MSK provedena v období 2014 – 2024 kontrola veřejných zakázek zadaných subjektům IČ ******** a IČ ******** a s jakým výsledkem.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty informace přípisem č. j. MSK 38957/2024 ze dne 22. 3. 2024, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.