Menu

Informace týkající se hlasování RK – o navýšení celkové kapacity školy, oboru 75‑31‑M/01 a oboru 43‑4‑M/01

Informace poskytl: 21. 12. 2023, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 2. 1. 2024

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení výsledku hlasování Rady Moravskoslezského kraje ohledně žádosti Střední školy PRIGO, s.r.o., o navýšení kapacity stávajících oborů vzdělávání a navýšení celkové kapacity školy, konkrétně o navýšení kapacity stávajícího oboru vzdělávání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika a oboru 43-41-M/01 Veterinářství a navýšení kapacity školy o 54 studentů podané dne 27.9. 2023 a o sdělení, kolik hlasů bylo pro, proti a kolik se zdrželo hlasování a jak hlasoval každý člen rady – jmenovitě, kdo hlasoval pro, kdo proti a kdo se zdržel hlasování.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 164736/2023 ze dne 21. 12. 2023, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.